Thuốc kích hoa NPK 6-30-30 TE Grow More

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

 

NPK 6-30-30 TE (100 gram)

  • QUY CÁCH: Hộp 100 gram
  • THÀNH PHẦN:
  • NGUỒN GỐC: Sản phẩm của hãng Grow More

CÔNG DỤNG

  • Kích thích cho ra hoa, trổ nhiều và trổ đồng loạt, làm cho dai cuốn, chuống rụng hoa và trái non… (xem thêm trên sản phẩm)
  • Có bán đủ các chỉ số 30-10-10 tăng trưởng; 6-30-30 kích thích ra hoa; 20-20-20 kích rễ phát triển

CÁCH DÙNG

  • Pha từ 5g đến 10g cho bình 8 lít, phun đều trên lá, thân cây và xung quanh gốc.
  • Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trời mưa.