Shop

 • B1 chai 100cc hàng Mỹ kích thích tăng trưởng, kích rễ cho lan

  25,000
 • Bạch nhạn

  220,000
 • Đai Châu rừng (có 3 loại – bán theo kg)

  500,000
 • Đùi gà tròn

  250,000
 • Đuôi Chồn (bán theo kg)

  250,000
 • Hoa Cẩm chướng

  22,000
 • Hoa Cánh bướm

  22,000
 • Hoa Cúc Lô bê li

  22,000
 • Hoa Cúc Vạn thọ Pháp

  22,000
 • Hoa Dạ yến thảo

  22,000
 • Hoa Dừa cạn rủ

  22,000
 • Hoa Hướng dương lùn

  22,000