Hạt giống

 • Hoa Cẩm chướng

  22,000
 • Hoa Cánh bướm

  22,000
 • Hoa Cúc Lô bê li

  22,000
 • Hoa Cúc Vạn thọ Pháp

  22,000
 • Hoa Dạ yến thảo

  22,000
 • Hoa Hướng dương lùn

  22,000
 • Hoa Mai địa thảo

  22,000
 • Hoa Mào gà lửa

  22,000
 • Hoa mắt nai

  22,000
 • Hoa Mười giờ Mỹ

  30,000
 • Hoa oải hương

  50,000
 • Hoa Phong lữ thảo

  22,000