Bán Lan Rừng

 • Bạch nhạn

  220,000
 • Đai Châu rừng (có 3 loại – bán theo kg)

  500,000
 • Đuôi Chồn (bán theo kg)

  250,000
 • Hoàng lạp (bán theo kg)

  200,000
 • Hoàng nhạn rừng

 • Hoàng Phi Hạc (bán theo kg)

  200,000
 • Lan Chuỗi ngọc hàng giề (bán theo kg)

  290,000
 • Lan Hạc Vỹ (theo kg)

  240,000
 • Lan Hải Yến (Theo kg)

  220,000
 • Lan Trinh Bạch (theo kg)

  230,000
 • Long tu đá rừng (bán theo kg)

  270,000
 • Long tu xuân (theo kg)

  270,000