Bán Lan Rừng

 • Bạch nhạn

  190,000
 • Đai Châu rừng (có 3 loại – bán theo kg)

  500,000
 • Đùi gà tròn

  250,000
 • Đuôi Chồn (bán theo kg)

  250,000
 • Hoàng lạp (bán theo kg)

  200,000
 • Hoàng nhạn rừng

 • Hoàng Phi Hạc (bán theo kg)

  200,000
 • Hoàng thảo Lông trắng (bán theo kg)

  480,000
 • Kim điệp vàng

  240,000
 • Lan Chuỗi ngọc (bán theo kg)

  250,000
 • Lan Hạc Vỹ (theo kg)

  240,000
 • Lan Hải Yến (Theo kg)

  220,000