B1 chai 100cc hàng Mỹ kích thích tăng trưởng, kích rễ cho lan

B1 chai 100cc hàng Mỹ kích thích tăng trưởng, kích rễ cho lan

25,000

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Công Dụng:

Bắt đầu là một giải pháp ghép của các chất tăng trưởng thúc đẩy bao gồm vitamin B-1
Alpha naphthalene acetic acid hormonelike chất, yucca cơ sở chiết xuất, chelated sắt và axit photphoric
Công thức đặc biệt để giúp giảm sốc cấy và kích thích tăng trưởng gốc nạp
Bắt đầu là một giải pháp hiệu quả ghép để sử dụng trên tất cả các loại cấy ghép, bao gồm hoa hồng trần rễ, cây bụi, cây giường, cây giống và cành giâm
Ánh sáng ứng dụng thường xuyên sẽ dẫn đến đầu tốt, cấu trúc răng khỏe mạnh và trồng thành công