Phân bón lá chống rụng bông hoa lan Amino Quelant-B

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

MÔ TẢ

PHÂN BÓN LÁ AMINO QUELANT-B CHỐNG RỤNG BÔNG, TĂNG KHẢ NĂNG THỤ PHẤN

-Chống vàng  nụ non, rụng bông lúc đang ra hoa. rất hiệu quả.

– Kích thích cây ra bông đều, ra bông tập trung, bông lớn

– Chai 100ml giá 20k/chai