Phân bón KNO3 (13-0-46)

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Phân bón KNO3 13-0-46 (200 gram)

  • QUY CÁCH: Gói 200gram
  • HOẠT CHẤT:  Kali Nitrate
  • NGUỒN GỐC: Việt nam

CÔNG DỤNG

  • Giúp cây chịu hạn, vận chuyển nước khắp thân cây.
  • Giúp vỏ cây chắc chắn

CÁCH DÙNG

  • Xem kỹ hướng dẫn trên sản phẩm