Hoa mắt nai

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Hoa Mắt Nai (nhiều màu):  Gói 5 hạt – 22.000 đ

Hoa mắt nai (Torenia) là loại hoa dễ trồng, thân nhiều nhánh, nhanh cho hoa và số lượng hoa lớn, màu sắc rực rỡ, rất dễ trồng và thích hợp với trồng bụi, trồng bồn và chậu.

Thông tin chung

Thời gian nảy mầm : 4-5 ngày

Giai đoạn vườn ươm : 25-30 ngày

Thời gian trồng đến bắt đầu ra hoa : 30-35 days.

Kích thước hoa mắt nai : 2-2.5 cms.

Chiều cao cây : 20-25 cms.

Sâu bệnh hại

Bệnh thối thân do nấm Pythium, bệnh phấn trắng,virút , sâu bướm, bọ trĩ