Hoa Mào gà lửa

Hoa Mào gà lửa

22,000

Danh mục:
  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Thông tin chung.

Ngày nẩy mầm: 3-5 ngày

Ngày ra hoa: 60-65 ngày

Chiều cao cây: 20-25cm

Độ nầy mầm: > 95%

Mùa vụ: Trồng quanh năm