Hoa Mai địa thảo

Hoa Mai địa thảo

22,000

Danh mục:
  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Thông tin chung:

Ngày nẩy mầm: 5-7 ngày

Ngày ra hoa: 60-70 ngày

Chiều cao cây: 20-25cm

Độ nầy mầm: > 80%

Mùa vụ: Thu, đông