Dây cột để cố định lan

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Dây cột lan

  • QUY CÁCH: 01 kg /cuộn
  • THÀNH PHẦN:
  • NGUỒN GỐC: Việt nam

CÔNG DỤNG

  • Sử dụng để cố định lan

CÁCH DÙNG

  • Xem hướng dẫn trên sản phẩm