Atonik 1.8 DD – Thuốc Kích thích sinh trưởng cho lan – chai 100ml

Atonik 1.8 DD – Thuốc Kích thích sinh trưởng cho lan – chai 100ml

Danh mục:
  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

Atonik 1.8 DD – Thuốc Kích thích sinh trưởng- kích thích ra rễ, keiki, nảy mầm… Xịt vào thấy lan phượt đọt rõ ràng.

Atonik là thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng thế hệ mới. Cũng như các loại vitamin Atonik làm tăng khả năng sinh trưởng đồng thời giúp cây trồng tránh khỏi những ảnh hưởng xấu do những điều kiện sinh trưởng không thuận lợi gây ra.

Atonik có tác dụng làm tăng khả năng ra rễ, nẩy mầm, tăng khả năng ra chồi mới sau khi thu hoạch.Ngoài ra Atonik cũng làm tăng khả năng sinh trưởng, ra hoa đậu quả của các loại cây trồng. Đặc biệt là làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Atonik có hiệu lực đối với hầu hết các loại cây trồng và rất dễ dàng áp dụng vào tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng kể từ giai đoạn nẩy mầm cho đến giai đoạn thu hoạch. giá.

Atonik chai 100ml

Kích keiki với atonik