Vật Tư Trồng Lan

  • Đất nung trồng lan

  • Giỏ đựng phân tan chậm

  • Kẹp bướm dành cho lan

  • Rêu rừng

  • Thẻ ghi tên lan tiện dụng

  • Túi lưới đựng phân bón

  • Viên nén ươm keiki

  • Vỏ thông khô để trồng lan

  • Vòi phun phân bón- màu CAM